top of page

Dimensionering af ikke udluftede spildevandsledninger

Ikke udluftede spildevandsledninger dimensioneres ud fra summen af forudsatte spildevandsstrømme uden reduktion af samtidighed som anført i nedenstående tabel.

Ledningerne udføres med et fald som angivet for udluftede ledninger.

Antallet af wc´er der tilsluttes ikke-udluftede spildevandsledninger, må ikke overstige angivelserne i tabel 5 ( DS432:2020 ) 

Begrænsninger  af faldhøjde og belastninger.


Faldhøjden, regnet fra vandspejl i højeste beliggende vandlås på en ikke udluftet ledning til tilslutningen til et udluftningspunkt på ikke være mere end max. 6 meter

Faldhøjderne må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel ( Tabel 9 DS 432:2020 )


Hvor afløbet fra et wc udføres i dimensioner mindre end 96 mm, må der ikke tilsluttes andre installationsgenstande højere end 1 meter over udluftningspunktet.

Hvor afløb fra et wc og andre installationsgenstande med en max, forudsat spildevandsstrøm på 1,2 l/s føres i en ledning med min indvendig diameter på 96 mm, må faldhøjden ikke overstige 4 meter. 

Dimensionering af ikke udluftede fællesledninger.

Ingen fyldningsforhold.

Afløbsstrømmen fastlægges som summen af de forudsatte spildevandsstrømme uden reduktion og plus den dimensionsgivende regnvandsstrøm.

Ledningsdimensionen findes på samme måde som for ikke udluftede spildevandsledninger.

Promillefaldet findes på samme måde som for udluftede fællesledninger.

Faldhøjden på en ikke udluftet fællesledning er det samme som i tabellen ovenover.

bottom of page