top of page

Forskelle mellem DVR 90 og DNN

Oversigten nedenfor viser forskellen i de enkelte kommuner. Forskellen mellem de to kotesystemer varierer mellem +2 cm til -14 cm. Forskellen er i øvrigt størst i Sønderjylland.

Forskel:

En negativ koteforskel betyder at området har sat sig igennem årene. DVR 90 koten er således mindre end DNN koten i det meste af landet, dog undtaget Nordjylland. Dvs. at nulpunktet er hævet i det meste af landet.

Ved omregning fra det ene til det andet system anvendes forskellen for kommunen fra oversigten således:

”Gammel kote plus forskel med fortegn = ny kote”.

”Ny kote minus forskel med fortegn = gammel kote”.

Varians:

Udtryk for afvigelse inden for kommunen. En langstrakt kommune Nord-Syd vil typisk have en stor varians, fordi Danmark er vippet Nord-Syd. Variansen er opgivet i mm.

Læs evt. fakta om højdesystemerne eller få flere informationer hos Geodatastyrelsen.

bottom of page