top of page

Forudsatte spildevandsstrømme

De forudsatte spildevandsstrømme qS,f findes i normens afsnit om dimensionering eller i VA-godkendelsesbladene for de enkelte installationsgenstande. De vigtigste er her angivet i l/s:

Forudsatte spildevandsstrømme medregnes kun for installationsgenstande med selvstændig vandlås.

For gulvafløb gælder, at den forudsatte spildevandsstrøm qS,f normalt fastsættes under hensyn til, hvor mange installationsgenstande der er tilsluttet og til samtidig brug - dvs. ved en eller to installationsgenstande vælges den største forudsatte værdi, men ved tre eller flere vælges de to største afløbsstrømme.

Ved spuling af gulve i boliger sættes den forudsatte spildevandsstrøm til 0,4 l/s og vil normalt ikke forgå samtidig med brug af eventuelle andre tilsluttede installationsgenstande. I andet end boliger fastsættes afløbsstrømmen i hvert enkelt tilfælde.

Hvis den forudsatte spildevandsstrøm for gulvafløb ikke kan fastsættes ud fra ovenstående, sættes den til 0,9 l/s i boliger og 1,5 l/s i andet end boliger.

For brusekabiner med pumpeafløb er den forudsatte spildevandsstrøm qS,f lig med pumpeydelsen, dog minimum 0,4 l/s.

Dimensionsgivende spildevandsstrømme.

For en ledning der fører afløb fra samtlige rum i én bolig, sættes den dimensionsgivende afløbsstrøm qS,d til 1,8 l/s, hvis den forudsatte spildevandsstrøm qS,f er mindre end 12 l/s.

Den dimensionsgivende spildevandsstrøm qS,d kan aldrig (ud fra samtidighedsprincippet) blive mindre end den største forudsatte spildevandsstrøm qS,f.

Den dimensionsgivende spildevandsstrøm qS,d vil for en koblingsledning altid være lig med den forudsatte spildevandsstrøm qS,f.

bottom of page