top of page

Dimensionering af udluftede spilde- og regnvandsledninger

Udluftninger kan være:

 • ledninger over tag
 • spulebrønde
 • nedgangsbrønde
 • vakuumventiler

Fyldningsforhold: 0,5 - 0,7 - 1,0 for liggende ledninger og max. 0,2 for stående.

Ved separatsystem er fyldningsforhold:

 • regnvand altid 1,0
 • spildevand normalt 0,5 - men kan være 0,7 hvis:
 • ledning er min 150/160 og
 • ledning er efter 1. brønd i jord uden for bygning.

Ved fællessystem er fyldningsforhold:

 • regnvand altid 1,0
 • spildevand og regnvand 0,7 - men 1,0 efter 1. brønd i jord uden for bygning ( dog 0,5 for spildevands delen alene )
 • spildevand alene normalt 0,5 - men kan være 0,7 hvis
 • ledning er efter 1. brønd i jord uden for bygning.
bottom of page