top of page

Krav til afløbsinstallationer ved anvendelse af WC med skyllevandmængde 4 l pr skyl

DS 432:2020 pkt. 6.8.3.1


For WC med mindre skyllevandsmængde end 6 liter gælder særlige krav til afløbsinstallationen, bl.a til mindste fald, ledningslængder og retningsændringer mv.

Der er følgende tilføjelser og afvigelser fra de "normale" regler som er gældene for WC´er med kun 4 liters skyl.


DS 432:2020 pkt. 6.8.3.1.3 Liggende ledninger i jord, der får tilført spildevand fra stående ledninger i 1 bolig i 1-2 etager


Afløbssystemet frem til det punkt, hvor den liggende samleledning tilføres spildevand fra andre boliger, dimensioneres i henhold til angivelserne i

figur 5 og tabel 6

Herunder synliggøres de enkelte punkter i tabel 6.

bottom of page