top of page

Klimafaktorer

Afløbsinstallationen skal dimensioneres, så overbelastningshyppigheden overholdes i hele installationens forventede tekniske levetid.

Den dimensiongivende regnintensitet ganges med en klimafaktor ( se skema herunder ).

Ledningsdimensionen fastsættes efter regnintensitet med klimafaktor.

Minimumsfaldet bestemmes efter regnintensitet uden klimafaktor.


Hvis den tekniske levetid for et anlæg vurderes til at være under 100 år, kan denne tabel bruges.

( herunder et eksempel og et tomt skema )


Tomt skema hvor du selv kan lave din beregning. :-)

bottom of page