top of page

Dimensionering.

Dimensioneringsafsnittet er inddelt i nedenstående kapitler.

Dimensionering efter normen.

Dimensionering af en afløbsledning vil sige, at den korrekte dimension og det korrekte fald findes ud fra en bestemt afløbsstrøm, således at ledningen bliver selvrensende.

Det vil sige, at der er rimelig sikkerhed for, at der ikke forekommer:

  • oversvømmelser
  • lugtgener
  • aflejringer
  • støjgener

Dimensionering efter DS 432:2020 Afløbsinstallationer kan foretages på en af følgende måder:

  • normens anneks (civilingeniør)
  • normens diagrammer (“fuldstændig beregning”)
  • normens vejledning (10 ‰ - 20 ‰)

Definitioner:

q        =  afløbsstrøm

qS,d   =  dimensionsgivende spildevandsstrøm

qR,d   =  dimensionsgivende regnvandsstrøm

qD,d   =  dimensiongivende drænvandsstrøm

qP,d   =  dimensionsgivende pumpevandsstrøm

qS,f    =  forudsat spildevandsstrøm

qf       =  vandføringsevne

i     = regnintensitet

φ   = afløbskoefficient ( fi ) (faktor 0,0 - 1,0)

F r = reduceret fladeareal i m2 ( areal x φ )

n    = den årlige sandsynlighed for regnintencitetens optræden

Koblingsledning er en ledning, der fører afløb fra kun 1 installationsgenstand eller 1 regnvandstilløb.

Samleledning er en ledning, der fører afløb fra flere installationsgenstande eller flere regnvandstilløb.

Fremgangsmåde ved dimensionering efter normens diagrammer.

Regnvand.

Den dimensionsgivende regnvandsstrømme (qR,d) beregnes af A x φ x i eller areal x afløbskoefficient x regnintensitet.

Husk evt. at gange regnintensiteten med en klimafaktor.

Husk også evt. tillæg for slagregn (vestvendte facader) eller fra ”farlige” arealer (nedkørsler).

Minimumsfaldet for selvrensning (Imin.) aflæses på diagram for helfyldte rør (fyldning 1,0) for henholdsvis ru og glatte rør.

Promillefald og dimension vælges (altid 1,0 fyldning).

(lille dimension – stor promille, større dimension – mindre promille).

Vandføringsevnen (qf) aflæses ud fra den valgte kombination af fald og dimension.

Spildevand, udluftede.

Summen af forudsatte spildevandsstrømme (qS,f) tælles sammen.

Den dimensionsgivende spildevandsstrøm (qS,d) findes ved hjælp af samtidighedsdiagrammet.

Minimumsfaldet for selvrensning (Imin.) aflæses på diagram for halvfyldte rør (fyldning 0,5) for henholdsvis ru og glatte rør.

Promillefald og dimension vælges (fyldningsforhold er normalt 0,5 - men 0,7 hvis ledning er min. 150/160 mm og ledning er efter brønd i jord).

(lille dimension – stor promille, større dimension – mindre promille).

Vandføringsevnen (qf) aflæses ud fra den valgte kombination af fald og dimension.

Liggende fællesledninger.

Den dimensionsgivende spildevandsstrøm (qS,d) findes ved hjælp af samtidighedsdiagrammet.

Minimumsfaldet for selvrensning aflæses på diagram for halvfyldte rør (fyldning 0,5) for henholdsvis ru og glatte rør.

Den dimensionsgivende regnvandsstrømme (qR,d) beregnes af A x φ x i.

Minimumsfaldet for selvrensning (Imin.) aflæses på diagram for helfyldte rør (fyldning 1,0) for henholdsvis ru og glatte rør.

Samlet dimensionsgivende afløbsstrøm (qD) findes ved sammenlægning af den dimensionsgivende spildevandsstrøm (qS,d) og den dimensionsgivende regnvandsstrøm (qR,d).

Fald og dimension vælges ud fra det korrekte diagram

1. for spildevand alene er fyldningsforholdet normalt 0,5 - men 0,7 hvis ledning er min. 150/160 mm og ledning er efter brønd i jord

2. for spildevand og regnvand er fyldningsforholdet 0,7 – men kan sættes til 1,0 efter brønd i jord

3. regnvand alene altid 1,0).

Vandføringsevnen (qf) aflæses ud fra den valgte kombination af fald og dimension.

Spildevand, ikke udluftede.

Dimension:

Summen af forudsatte spildevandsstrømme (qS,f) tælles sammen og må ikke overskride 5,4 l/s for 110 mm og 12,6 l/s for 160 mm.

Promillefald:

Som for udluftede spildevandsledninger

Fællesledninger, ikke udluftede.

Som for ikke udluftede spildevandsledninger, men med tillæg af den dimensionsgivende regnvandsstrøm (qR,d).

bottom of page