top of page

Nyheder:

04.12.2019

 • BEK nr. 1254 af 32.11.2019 Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin og dieselsalgsanlæg

Afløser BEK nr. 555 af 09.06.2001

29.11.2019

 • LBK nr. 1218 af 25.11.2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Afløser LBK 681 af 02.07.2019

 • Bek nr 951 af 13.09.2019 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) afløser BEK 1469 af 12.12.2017

07.09.2019

 • BEK nr. 908 af 30.08.19. Bek om miljøkrav i forbindelse med etablering og miljøkrav og drift af autoværksteder m.v. ( afløser BEK 1312 af 08.11.2016 )

26.08.2019

 • BEK nr 760 af 30.07.2019. Bek om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning

07.07.2019

 • LBK 681 af 02.07.2019. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse ( afløser LBK 241 af 13.03.2019 )

06.05.2019

 • LBK 520 af 01.05.2019. Bekendtgørelse af lov og husdyrbug og anvendelse af gødning m.v. ( afløser LBK 1020 af 06.07.2018 )

22.03.2019

 • LBK 241 af 13.03.2019. BEkendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. ( afløser LBK 1121 af 03.09.2018 )

19.01.2019

 • LBK nr 30 af 11.01.2019 Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs, og kloakinstallationsområdet. ( afløser LOV nr 401 af 28.04.2014 Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs, og kloakinstallationsområdet 

28.12.2018

 • Vejledning nr 28 - Juni 2018. Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
 • BEK nr. 1317 af 20.11.2018. Godkendelsesbekendtgørelsen ( afløser 1458 af 12.12.2017 )
 • BEK nr 1401 af 26.11.2018. Vaskepladsbekendtgørelsen ( afløser 906 af 24.06.2016 )
 • BEK nr 1414 af 03.12.2018. Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. ( afløser 232 af 21.03.2018 )
 • BEK nr 1415 af 03.12.2018. Bekendtgørelse af godkendelse af fagligt ansvarlig på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. ( afløser 1227 23.11.2017 )
 • BEK nr 1686 af 18.12.2018. Rottebekendtgørelsen ( afløser 1723 af 17.12.2017 )

03.12.2018

 • Bek nr. 1363 af 29.11.2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el,- vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Afløser Bek. 629 af 02.06.2017
 • BEK nr 1364 af 02.06.2017 om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Afløser Bek 628 af 02.06.2017

27.09.2018

 • LBK nr 1121 af 03.09.2018 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

05.09.2018: Ny bekendtgørelse

 • BEK nr 1076 af 28.08.2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning mm Afløser Bek nr. 1011

27.07.2018: Nye bekendtgørelser

 • LBK nr 1020 af 06.07.2018 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning. Afløser Bek nr. 256
 • BEK nr 1011 af 22.06.2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning mm. Afløser Bek nr. 865

11.06.2018: Ny bekendtgørelse

 • Bek 639 af 30.05.2018 Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere. Afløser Bek 1011.

09.04.2018: Ny bekendtgørelse

 • Bek nr. 323 af 21.03.2018 Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Afløser Bek nr. 627

03.04.2018: Ny Lovbekendtgørelse

 • LBK nr. 2016 af 15.03.2018 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

02.02.2018: Ny lov

 • LOV nr 1674 af 26.12.2018 Ændring af lov om registrering af ledningsejere 

11.08.2017: Nye bekendtgørelser

 • Bek nr 1227 af 23.11.2017 ( Godkendelse af fagligt ansvarlig ) afløser Bek nr. 561
 • Bek nr 1230 af 24.11.2017 ( Eksamensbekendtgørelsen ) afløser Bek nr. 858

24.08.2017: Nye bekendtgørelser

 • Bek nr. 725 af 06.06.2017 ( Godkendelsesbekendtgørelsen ) afløser Bek nr. 1517
 • LBK nr. 966 af 23.06.2017 ( Miljøbeskyttelsesloven ) afløser LBK nr. 1189

28.06.2017: Ny eksamensform i 2018.

 • I 2018 vil der være en helt ny form for eksamen, den vil være som følger:
 • En 4 dages projektopgave, som forsvares mundtligt over for en censor.
 • En 2 timers skriftlig autorisationsprøve.
 • En 7.5 timers praktisk prøve.

28.06.2017: Kloakmestereksamen 2017.
Eksamen er vel overstået, og der har været 152 personer til eksamen.
Dumpeprocenten i år var kun på ca. 8 %, hvilket er det laveste i mange mange år.
Kloakviden siger tillykke til de nye kloakmestre. 

05.06.2017: Nye bekendtgørelser

 • Bek nr. 627 af 02.06.2017 ( Bekendtgørelse om aut og drift af .... ) afløser Bek nr. 547
 • Bek nr. 628 af 02.06.2017 ( Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser ) afløser Bek nr 1461
 • Bek nr. 629 af 02.06.2017 ( Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for aut.virksomheder ) afløser bek nr. 545

31.05.2017: Nye bekendtgørelser

 • Bek nr. 561 af 30.05.2017 ( Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlig ) afløser Bek nr. 543
 • Bek nr. 560 af 30.05.2017 ( Bekendtgørelse om simple arbejder ) afløser Bek nr. 546
 • Bek nr. 559 af 30.05.2017 Ophævelse af Bek nr. 1041 af 08.12.2003

04.01.2017: Nye bekendtgørelser

 • Bek nr. 1324 af 15.11.2016 ( Husdyrgødningsbekendtgørelsen ) afløser Bek nr. 1318
 • Bek nr. 1517 af 07.12.2016 ( Godkendelsesbekendtgørelsen ) afløser Bek nr. 514
 • Bek nr. 1312 af 08.11.2016 ( Autoværkstedsbekendtgørelsen ) afløser Bek nr. 1733

17.10.2016: Nye bekendtgørelser

 • LBK nr. 1189 af 27.09.2016 ( Miljøbeskyttelsesloven ) afløser LBK nr. 1317
 • LBK nr. 1178 af 23.09.2016 ( Byggeloven ) afløser LBK nr. 1185
 • LBK nr. 1190 af 27.09.2016 ( Jordforureningsloven ) afløser LBK nr. 434

06.07.2016: Nye bekendtgørelser

 • BEK nr. 906 af 24.06.2016 ( Vaskepladsbekendtgørelsen ) afløser BEK nr. 1752
 • BEK nr. 913 af 27.06.2015 ( Rottebekendtgørelsen ) afløser BEK nr. 1904 

20.06.2016: Nye bekendtgørelser.

 • BEK nr. 726 af 01.06.2016 ( Spildevandsbekendtgørelsen ) afløser BEK nr. 153
 • BEK nr. 514 af 27.05.2016 ( Godkendelsesbekendtgørelsen ) afløser BEK nr. 1447
 • LBK nr. 434 af 13.05.2016 ( Jordforureningsloven ) afløser LBK 895 

03.03.2016: Ny Spildevandsbekendtgørelse.

 • Bek nr. 153 af 25.02.2016 ( Spildevandsbekendtgørelsen ) afløser BEK nr. 46 

15.02.2016: Bilag 02

 • Bilag 02 Regelgrundlag er nu opdateret. ( BR15 og SBi-anvisninger )

29.01.2016: Ny Sbi-anvisning 258

 • Sbi-anvisning 258. Ny anvisning om Bygningsreglement 2015 er nu på gaden.

15.01.2016: Ny Spildevandsbekendtgørelse.

 • BEK nr 46 af 12.01.2016 ( Spildevandsbekendtgørelsen ) afløser BEK nr 1448

01.01.2016: Nye bekendtgørelser m.m..

 • BEK nr 1904 af 29.12.2015 ( Rottebekendtgørelsen ) afløser BEK nr 696
 • BEK nr 1733 af 21.12.2015 ( Autoværkstedsbekendtgørelsen ) afløser BEK nr 699
 • LBK nr 1317 af 19.11.2015 ( Miljøbeskyttelsesloven ) afløser LBK nr 879
 • LBK nr 1581 af 10.12.2015 ( Okkerloven ) afløser LBK nr 934 af 24.09.2009
 • BEK nr 1318 af 26.11.2015 ( Husdyrgødningsbekendtgørelsen ) afløser BEK nr 594
 • BEK nr 1447 af 02.12.2015 ( Godkendelsesbekendtgørelsen ) afløser BEK nr 669
 • BEK nr 1452 af 07.12.2015 ( Jordflytningsbekendtgøreslen ) afløser BEK nr 1479
 • BEK nr 1752 af 14.12.2015 ( Vaskepladsbekendtgørelsen ) afløser BEK nr 1598
 • De nye love kan findes under fanebladet: Love og bekendtgørelser.

01.01.2016: BR15

BR15 står nu som alene gældende bygningsreglement

14-10-2015: Nye SBi - Anvisninger.

Statens Byggeforskningsinstitut har udgiver 3 nye SBi-anvisninger som afløser den gamle SBi 185.

bottom of page