top of page

Interceptorer

Interceptorer er særligt konstrurede vandlåse, der kan holde luften i hovedkloakken afspærret fra forbindelsen med ejendommens faldstammer eller afløbsledninger

En Frederiksbergsk interceptor.

Den er formet som vist på billedet til venstre, og er almindeligvis anbragt i en nedgangsbrønds afløbsside. 

Dens vandlås lukker, så længe rensebrikken B er på plads, kloakluften ude fra brønden, der er forsynet med gennembrudt dæksel. 

En Københavnsk interceptor

Den er konstrueret, som vist på billedet til højre, således at den bl.a kan anbringes som vist med åbent gennemløb gennem brønden, hvis luft altså ikke er adskilt fra hovedkloakkens luft, der derimod ved interceptoren holdes afspærret fra de faldstammer der udmunder i interceptorens tilløbsside.

bottom of page