top of page

Prøveudtagningsbrønd.

DS 432:2020 pkt. 9.10 

Ved afledning af spildevand fra industri kan myndigheden forlange at der sættes en prøveudtagningsbrønd, så der er mulighed for at udtage prøver.

Udformningen aftales med myndigheden..


Efter en udskiller skal prøveudtagningsbrønden udformes som mindst Ø 400 mm med en frit faldende stråle på mindst 200 mm 

bottom of page