top of page

Simpel nedsivningstest

Når et nedsivninganlæg eller en faskine skal dimensioneres, er der vigtig at kende jordens infiltrationsevne ( evnen til at lede vand væk ), på grunden.

Her vises en måde hvorpå man kan fastslå infiltrationsevnen, men en simpel nedsivningstest.

Nederst på siden kan du se hvordan synkehastigheden beregnes.

1. Selve prøvehullet skal laves ved den forventede bund af faskinen.


2. Hullet skal være min 0,25 m x 0,25 m og min 0,3 m dybt, og med ca. 5 cm grus i bunden af hullet.


3. Nu skal jorden/hullet mættes med vand, fyldes min 0,2 m vand over grus laget

.

4. Hullet holdes fyldt i ca. 30 min ( i perioder med meget regn kan dette


5. Man kan nu prøve om synkehastigheden er næsten ens ved to målinger. Er de det kan selve forsøget begynde. Hvis ikke, fortsættes vandmætningen. 

6. Prøvehullet fyldes med vand. Det lægges en retskinne over hullet, og herfra måles afstanden ned til vandoverfladen

7. Efter en given tidsperiode, f.eks 10 min, måles hvor langt vandet er sunket ned.

Dette gøres flere gange for at få så præcist et resultat som mulig.

Herunder er et beregningeksempel.

Nedsivningstesten for to forskellige prøver angiver, at vandet synker med henholdsvis 50 mm på 10 min i den ene prøve og 60 mm på 10 min i den anden prøve.

Prøve 1:             50 mm

                  10 min x 60 sek = 0,0833 mm i sekundet. 

Prøve 2:              60 mm

                   10 min x 60 sek = 0,1000 mm i sekundet.

For at få værdien i meter pr sekund, divideres tallene med 1000.

Prøve 1: 0,0833 / 1000 = 0,0000833 meter i sekundet.

Prøve 2: 0,1000 / 1000 = 0,0001000 meter i sekundet.

Den synkehastighed, som skal benyttes til dimensionering skal være den mindste af de to prøver, i dette tilfælde 0,0000833 meter i sekundet.

Dette skal indsættes i LAR skemaet. ( forenklet kloakmesterskema ) link her

For at finde K-værdien ( Hydraulisk ledningsevne ) skal du indtaste det tal du lige har beregnet.

Det er et ganske almindeligt regneark og du skal først aktivere den celle du vil skrive i ( lige her ligner det volapyk ), men når den er aktiv kan du ved en øverste streg ( vist her ved siden af ) skrive det kendte tal.

Altså 0,0000833 så indsættet LAR skemaet selv den rigtige formel i cellen.

Når du har indtastet den korrekte:

- kommune

- gentagelsesperiode

- sikkerhedsfaktor

- areal

så trykker du på knappen " BEREGN " og så vil længden på din faskine fremkomme, her kan du så ændre på bredde og højde og hulrumsprocent som der passer med en type faskine du har valgt.

bottom of page