top of page

Forsinkelsesbassin

Når der kommer store regnvandsmængder kan afløbssystemet blive overbelastet, og der kan det være nødvendigt at kunne "gemme" noget af vandet til afløbssyste​met igen kan følge med.

For at kunne dimensionere et forsinkelsesbassin er følgende oplysninger nødvendige:


* Regnmodtagende areal   = m2

* Regnintensitet   = l/sek/ha

* Afløbskoefficient   = Fi

* Tilladelig afledning til kloak  = l/sek

Eksempel

Areal der skal afvandes                                      =  1000 m2

Tæt belægning Fi = 1                                        =  1000 m2

Regnintensitet 140 l/sek/ha

Qrd 1000 x 140 : 10000                                      =  14 l/sek

Max tilledning til kloak                                         =  8 l/sek

Magasinvolumen 8 : 14 ( a )                                =  0,57 l/m2

Aflæst i diagram ( M )                                         =  3,8 l/m2

Krævet volumen  3,8 x 1000                                =  3800 liter

bottom of page