top of page

Renseklasser

Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen

Påbud om rensning efter alle 4 renseklasser kan opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 2.

Biologiske sandfiltre opbygget efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 opfylder renseklasse O og SO - dvs. de renseklasser, der ikke stiller krav til fosforfjernelse.

Hvis anlægget ikke tilledes spildevand fra toilet, opfyldes tillige renseklasse SOP og OP.

Rodzoneanlæg opbygget efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 opfylder renseklasse O. Hvis der ikke tilledes afløb fra toilet opfyldes tillige klasse SOP, SO, OP.

Beplantede filteranlæg udført efter Miljøstyrelsens "Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE" opfylder krav til renseklassen O og SO - dvs. renseklasser, der ikke stiller krav til fjernelse af fosfor.

Filteranlægget kan udbygges, så det også opfylder renseklasse SOP. Her skal da henvises til specialfirmaer.

Valg af rensemetoder i de enkelte renseklasser:

Krydset angiver at rensemetoden kan anvendes i denne renseklasse.

bottom of page