top of page

Rumfangsberegning. ( Volumenberegning )

Rumfangsberegning vil sige at beregne rumindholdet eller rumfanget af rum, beholdere, udgravninger m.v.

De i praksis mest anvendte formler til beregning af rumfang kan ses herunder, angivet med følgende betegnelser:

O = overflade ( krum overflade )

h = højde

G og g = grundflade

s = sidelængde

V = Volumen

R og r = radius (a og b specielle)

d = diameter

bottom of page