top of page

Samletank

DS 432:2020 5. udg. ( 8.4.1 )

Har følgende krav til samletanke.

 • Samletanke må kun tilføres afløb fra spildevandsinstallationer, der ikke kan bortledes på anden vis.
 • Krav til samletanke er angivet i miljølovgivningen.
 • WC´er må højest have en skyllevandsmængde på 4 liter.
 • Afløbsledningen fra WC til samletank må max være 25 meter.
 • Samletanken skal nedgraves på egen grund.
 • Samletanken samt tilløbsledningen udluftes til det fri gennem en udluftningsledning med en dimension på min. 50 mm.
 • Krav til udførelse af ledninger mellem wc og samletank er beskrevet i tabel 6 i kap. 6.8.3.1.3.   ( se længere nede på siden )
 • Samletanke anbringes let tilgængelige for inspektion og tømning. 
 • Størrelsen på samletanken fastsættes under hensyn til mængden af det tilledte spildevand og tømningshyppigheden.

Tabel 6 i Kap.6.8.3.1.3  ( DS 432:2020 )

Samletanken skal i udgravningen på alle sider være omgivet af et lag sand på min. 15 cm eller efter leverandørens anvisninger.

Afstanden til fundament udregnes efter erfaringsreglerne om "forhold til fundamenter".

Afstande til drikkevandsboringer:

 • min. 15 m til egen vandboring
 • min. 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
 • min. 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
 • min. 15 m til øvrige vandboringer.

Samletanke skal:

 • have passende størrelse, min. 2500 l
 • være tilsluttet en af kommunen godkendt tømningsordning
 • evt. sikres mod hævning på grund af høj grundvandsstand
 • evt. monteres med alarm.


bottom of page