top of page

Syreneutralisator

Hvis der i afløbsvandet er risiko for mindre syrerester, skal der etableres en beholder, der er indrettet således at syren neutraliseres. Dette kan ske med alle basiske materialer, f.eks. kridt, kalk, marmor, læsket kalk, natronlud.

Når syre og kalk går i forbindelse med hinanden, udvikles der kultveilte (kuldioxid), vand og slam. Den bedste neutralisering opnås jo længere opholdstiden (eller kontakttiden) mellem syren og basen er i beholderen. Derfor er det kun syreholdigt spildevand, der må ledes til en syreneutralisator, så gennemstrømningshastigheden ikke bliver for stor.

Er der risiko for bundfældelige stoffer, f.eks. sand, grus osv. bør der etableres et sandfang (uden vandlås) inden neutralisatoren. Ved risiko for større skumudvikling bør sandfangsbrønden etableres med skumbrædt.

Neutralisatoren skal udluftes så tæt under dækslet som muligt.

Der skal vandlåse på alle installationsgenstande.

Efter en syreneutralisator bør der etableres en prøvebrønd, evt. med en indbygget automatisk pH-måler. Prøvebrønden bør indrettes med en 20 - 30 cm (min. 15 cm) frit faldende stråle.

Alle ledninger, sandfang osv. der kan komme i forbindelse med det syreholdige spildevand, skal udføres af syrebestandige materialer, f.eks. glaseret ler, peh eller pp.

Syreneutralisatoren indbygges som regel i en nedgangsbrønd med en diameter på 1,25 m, men vær opmærksom på, at sikurven skal kunne løftes op gennem dækselhullet. Hvis nedgangsbrønden er udført af beton, bør overfladen beskyttes mod syredampe ved at stryge én gang årligt med f.eks. syrefast asfalt. For evt. at nedsætte syredampene kan selve neutralisatoren tildækkes med et låg, f.eks. af træ.

Højdetabet i en syreneutralisator er 10 -15 cm.

I henhold til norm DS 432.4, "Norm for afløbsinstallationer", skal pH-værdien i en hovedledning i vej ligge mellem 6,5 og 9,0 og i afløbsinstallationer af støbejern og beton bør pH-værdien være større end 5,0.

Glaseret ler er modstandsdygtig over for spildevand, hvor pH -værdien er 2 -12.

Ved større syremængder, f.eks. ved industrianlæg, samles det syreholdige spildevand i store kar, for at blive neutraliseret med f.eks. natronlud. Dette arbejde, udformning af kar og dosering af natronlud eller en anden base, kræver ingeniørbistand.

bottom of page