top of page

Brønde

Brønde kan være fremstillet af plast, beton, glaseret ler, glasfiber m.v.

Dimensioner

I arealer, hvor arbejdstilsynets regler er gældende, udføres nedgangsbrønde i dimensioner og med arbejds- og adgangsforhold, som angivet i disse regler.

Nedgangsbrønde der ikke er omfattet af arbejdstilsynets regler, bør have et opføringsrør, der har en dimension på mindst 1 meter, og der bør være mulighed for nedstigning f.eks. ved hjælp af egnet brøndstige.

Prøveudtagningsbrønde udføres, efter myndighedernes anvisninger, i dimensioner, der giver adgang til at udføre de foreskrevne prøver og målinger.

En prøveudtagningsbrønd bør have en diameter på mindst 400 mm, så vandstrålen ikke rammer brøndvæggen.

Indstikket i prøveudtagningsbrønden bør være min 50 mm og med min 150 mm " fri vandstråle".

Ved større vandmængder skal prøveudtagningsbrønden størrelse og udformning tilpasses efter forholdene.

Rense- og inspektionsbrønde bør udføres med et opføringsrør, med en diameter på mindst 300 mm.

Bundløb mv.

Brøndbunde udføres således at risikoen for aflejeringer og forstoppelse bliver minimal.

For at minimere tryktabet, og for at undgå risikoen for tilstopninger og overstrømninger udføres alle bundrender ( bundløb ) i brøndene og overgange jævnt afrundende.

Bundrender bør udføres i samme dybde som ledningsdimensionen.

Banketten bør udføres med fald mod bundrenden på mellem 175 - 400 o/oo.

Modstående tilløb til bundrender bør undgås. I præfabrikerede brøndbunde bør ubenyttede bundrender tilstøbes.

bottom of page