top of page

By-Passanlæg

By-passanlæg kan anvendes som ekstra sikring ved opstemning i hovedkloakken.  

Når ejendommens alm højvandslukke er lukket, og mængden af afløb fra boligen bliver så stor at der er risiko for tilbageløb/opstemning i boligen, så er der en overløbsledning til pumpen som står ved siden af i sin "egen" brønd. Pumpen vil så trykke vandet ud i den brønd der er mellem højvandslukket og hovedkloakken.


By-passanlæg anvendes som beskyttelse mod opstemning i bygninger når unødig pumpning skal undgås.

Kan anvendes ved både en stor og en lille brugerkreds, fx etageejendomme, boligkarréer, rækkehuse, hoteller, industri m.v.

Kan anvendes både i fælles- og seperatsystemer.


I fællessystemer fastsættes regnvandsmængden iht. DS 432, eller hvis den lokale myndighed har en højere regnintensitet.


By-passanlæg forsynes med alarm både på pumpeanlæg og på højvandslukket.


Ved risiko for svært uoprettelige skader eller sundhedsfare ved strømsvigt, forsynes by-passanlægget med nødstrømsgenerator, eller evt bassin til forsinkelse af regn/spildevand.


By-passanlæg kan opbygges på stedet, de findes også som fabriksfremstillede.


Små fabriksfremstillede by-passanlæg til installation i bygning bruges ved en lille brugerkreds ( fx ét wc, én håndvask, én bruser ) - se datablad og monteringsanvisning.


Ved fækalieholdig spildevand udluftes pumpedelen via kulfilter
bottom of page