top of page

Dobbelt vandlukke

Hvor der er krav om dobbelt vandlukke skal gulvafløbet med vandlås føres til en min. 300 brønd også med vandlås. For at brøndens vandlukke er sikret mod udtørring, skal denne have tilløb af vand fra anden side.

Vand fra anden side kan i separatsystem være:

  • for regnvand, f.eks. tagvand, overfladevand osv. (eksempel 1).​
  • for spildevand, f.eks. kun ikke ildelugtende spildevand, f.eks. håndvask, ga i bruserum, ga i vaskerum (eksempel 2) - men altså aldrig køkkenafløb, wc eller urinaler.                 

For at skabe dobbelt vandlukke kan kommunen tillade at mindre regnvandsmængder føres til separat spildevandssystem, f.eks. vand fra: cykelskur, mindre garager, udhuse, overfladeafløb fra arealer på 2 - 4 m2 osv.

Afløb fra gulvafløb i varme rum og i rum hvor gulvafløbet får ringe vandtilførsel, bør afløbet udføres med dobbelt vandlukke, f.eks. gulvafløb i:

  • fyrrum i erhverv, boilerrum, lagerrum, depotrum, disponible rum, pulterrum, sikringsrum, lange gange, overdækkede kældernedgange, lyskasser, butikker, salgslokaler, værksteder, gulvafløb under køle- og frysemaskiner, elevatorskakte, underjordiske garageanlæg osv.

Afløb fra fyrrum i parcelhuse, rækkehuse, klyngehuse og lignende udføres normalt ikke med dobbelt vandlukke.

I de senere år er der fremkommet en fjederpåvirket indbygningsvandlås, som, hvis vandlåsen udtørrer (vandet fordamper), forhindrer lugtgener. Denne specielle vandlås, bør være let tilgængeligt for tilsyn og rensning.

Gulvafløb kan også sikres mod udtørring/fordampning med glycerin eller ved efterfyldning af vand med jævne mellemrum fra en taphane anbragt i rummet.

I sjældent benyttede rum, f.eks. depotrum og pulterrum, kan rummet sikres mod lugtgener ved f.eks. brug af en afspærrelig afløbsskål.

I det tilfælde, hvor det rum gulvafløbet er beliggende, kun har adgang fra det fri, og altså ikke fra den øvrige bebyggelse, kan det overvejes ikke at udføre dobbelt vandlukke.

bottom of page