top of page

Klassificering af jordbunds- og grundvandsforhold

Jordbunds- og grundvandsforhold inddeles i fire klasser, jf. DS 436, Norm for dræning af bygværker.

Klassificeringen af jordbunden giver samtidig en oversigt over, hvilken for for dræning, der kan anvendes.

Klasse 1

Jord med stor premabilitet, dvs. k> 10 -4 m/s. Grundvandsspejl ligger under drænniveau.

a) Tilbagefyldning med permabel jord.

b) Nedsivende overfladevand strømmer lodret mod grundvandsspejl.

c) Intet vandtryk på konstruktion, Dræn kan undlades.

Klasse 2

Jord med lille permabilitet, dvs. k< 10 -5 m/s. Grundvandspejl ligger under drænniveau.

a) Tilbagefyldning med jord.

b) Nedsivende overfladevand strømmer mod konstruktion.

c) Intet vandtryk fra grundvand.

Konstruktionen skal drænes for nedsivende overfladevand.

Klasse 3

Jord med lille permabilitet, dvs. k< 10 -5 m/s. Grundvandspejl ligger lejlighedsvis eller altid over drænniveau.

a) Tilbagefyldning med jord.

b) Nedsivende overfladevand strømmer mod konstruktion.

c) Grundvand sænkes i konstruktionsperioden.

d) Vandtryk fra grundvand fjernes ved permanent dræning, der også skal tage nedsivende overfladevand.

Klasse 4

Jord med stor premabilitet, dvs. k> 10 -4 m/s. Grundvandsspejl ligger

lejlighedsvis eller altid over drænvniveau. På grund af den store permabilitet kan eller må der ikke drænes.

a) Vandtryk kan ikke fjernes uden stor premanent afdræning.

b) Konstruktion dimensioneres for vandtryk på vægge og gulve samt opdrift.

c) Sikring mod overskridelse af det ved dimensioneringen fastsatte vandtryk kan eventuelt ske ved dræning.

bottom of page