top of page

Dræn og pumper

Er det et lovkrav, at et dræn altid skal pumpes ??? Svaret er NEJ !!!!!

DS 436 2.udg. dec 1996. Pkt: 3.1.2.3 Afledning af drænvand

"Afledningen af vand fra drænsystemet kræver myndighedernes godkendelse.

Afledningen af vand fra drænsystemet til en afløbsinstallation eller anden recipient skal sikres permanente driftsmuligheder.

Opstuvningikke kunne medføre forurening af drænsystemet eller overskridelse af de forudsatte vandtryk.

Før drænvand føres til en afløbsinstallation, skal det passere et sandfang. Hvor direkte afledning ikke er mulig, afledes til en pumpebrønd."

Før man beslutter om dræn skal pumpes eller ikke, skal man have oplyst opstemningskoten i afløbssystemet. Denne kan man som oftest få hos de lokale myndigheder. Nogle myndigheder har en faktisk målt opstemningskote, men mange myndigheder vælger, på grund af de store regnvandsmængder der er faldet de senere år at, opstemningskoten er lig med terræn.

Ligger huset der skal drænes for eksempel på en bakketop eller måske bare højt i forhold til hovedledningen (se eksempel 1), er der ikke krav om et pumpeanlæg.

Eksempel 1:

Her er opstemningskoten oplyst til terræn, men terræn omkring huset ligger højt i forhold til terræn over hovedledningen og drænet omkring huset ligger også over opstemningskoten. Her er det ikke nødvendigt at pumpe drænet, da det fint kan løbe selv.

Eksempel 2:

Her er opstemningskoten også oplyst til terræn, men her ligger terræn omkring huset lig med terræn over hovedledningen og drænet eller dele af drænet ligger under den oplyste opstemningskote, derfor skal skal drænet her pumpes.

bottom of page