top of page

Fald og promille beregning

En ret linie eller flade er ikke er vandret, har en hælding (falder eller stiger) i forhold til vendret plan.

Faldets størrelse angives ved forholdet mellem katederne i en retvinklet trekant, hvori linien eller fladen er hypotenusen

Formlerne, der gælder for beregning af fald og promille ( o/oo ) er følgende:

Formlerne for fald, længde og promille ( o/oo ) kan også huskes med udgangspunkt i nedenståendefigur ( promillekryds ), der bruges på følgende måde:

Du vil altid have 3 af oplysningerne, 1000 er fast, det vil altid være der. Så skal du have to af de andre tre ( fald - o/oo eller længde )

Hold fingeren over det du skal finde, så du har tre synlige tal, og så altid gange de to tal der står OVERFOR hinanden og dividere med det sidste.

bottom of page