top of page

Har du husket?

En tegning skal være så gennemarbejdet og så fyldestgørende, at enhver misforståelse ikke er mulig. Derfor er det vigtigt at huske f.eks.:

 • dimension og materiale på f.eks.: nedgangs-, spule-, tag-, pumpe-, overfladebrønde osv.
 • dækselkoter, bundkoter (vandspejlskoter), tilslutningskoter på alle brønde
 • frostfri dybde (0,75 m under terræn) f.eks. sandfangsbrønde, tagbrønde osv.
 • dimension og bundkote på gulvafløb (110 ga, også ved lyskasser)
 • vandlåse på gulvafløb, tagbrønde, overfladebrønde
 • promille, materiale og dimension på stikledning
 • bundkote og tilslutningskote ved stikledningens tilslutning i vej
 • evt. reduktionsstykke 110/160 med den rigtige signatur (to streger og tekst)
 • regnvandsledning skal ligge med 20 ‰ før og 10 ‰ efter sandfang
 • indtegn bundløb i nedgangsbrønde og spulebrønde (ikke i sandfang)
 • stop- og startkote på pumpebrønd
 • pumpekapacitet i l/s
 • pumpemagasin i liter eller m3
 • højvandslukker, f.eks.: “HL”,
 • nødvendige koter og krydsskravering ved fundamentsnedføring
 • koter ved krydsende ledninger
 • dimension på dræn (f.eks. 70 pvc, 3 ‰ og faldretning med pil)
 • højdetab ved dimensionsskift, f.eks. ved grene eller reduktionsstykker
 • højdetab ved prøvebrønde, min 15 cm.
 • højdetab i fedt-, olie- og benzinudskiller, septiktanke og syreneutralisator.

Ligeledes skal en tegning være let at “læse” og overskue. Derfor bør for mange gentagelser på en tegning undgås. I stedet angives disse i tegningens noter - men husk, at påskriften bør udføres, når der er plads på tegningen. Noter kan bl.a. være:

 • alle ubenævnte ledninger er 110 pp, min. 20 ‰
 • sideledninger tilpasses på stedet med min. 20 ‰
 • koblingsledninger tilpasses på stedet med min. 20 ‰
 • ubenævnte tagbrønde er f.eks. 200 pp, 300 bt eller 315 pp
 • samlinger før udskiller er resistente over for olie og benzin
 • samlinger før udskiller er modstandsdygtige overfor olie og benzin
 • gummiringe før udskiller er udført af nitrilgummi
 • gummiringe før udskiller opfylder kravene efter SIS 367612
 • rør og samlinger før neutralisator kan tåle syreholdigt spildevand
 • sump, min. 100 l, i sikringsrum afvandes via vingepumpe
 • på grund af opstemning udføres hv i kælder med selvstændig vandlås
 • gulvafløbet i fyrrum er udført med fjederpåvirket indbygningsvandlås
bottom of page