top of page

Indskudsdræn

I områder hvor tilstrømningen af grundvand er så stor at det ikke kan fjernes ved en af de andre dræningsformer, kan det blive nødvendigt at lave et indskudsdræn.

Indskudsdrænet lægges som et sammenhængende mindst 150 mm tykt lag af vaskede singles eller granitskærver imellem to betonlag, hvoraf det øverste mindst skal have almindelig gulvtykkelse. Det underste betonlag, der eventuelt armeres af hensyn til vandtrykket, udføres med fald til et passende antal render. Det grundvand der siver gennem betonlaget, ledes til en pumpebrønd via tætte afløbsledninger.

Inden udlægningen af stenlaget dækkes renderne til. Stenlaget afdækkes forsvarligt, inden det øverste betonlæg udstøbes, så der ikke trænger beton ned i stenlaget. Ved tilslutning til kældervæggene er det normalt nødvendigt enten at udføre et lodret indskudsdræn, anbragt udvendigt på bygningens fundament, eller at udføre vandtæt støbning.

Indskudsdræn er en meget kostbar foranstaltning, og da både indskud og afløb er praktisk talt umulige at komme til når det er gjort færdig, skal man være meget omhyggelig ved valg af materialer og udformningen af konstruktionen.

Det er også vigtigt at afløbsinstallationen er tæt da den i hele sit forløb er under grundvandsspejl og kan være udsat for vandtryk.

Grundvand kan være aggresivt over for beton, og ledninger m.m bør udføres i modtandsdygtige materialer fx plast eller rustfri stål.

bottom of page