top of page

Kældernedgange

Afløb fra kældernedgange skal bl.a. etableres således, at der i tørre perioder ikke opstår lugtgener på grund af udtørring af vandlåsen. Derfor bør afløbet som hovedregel føres til en brønd, hvortil der er ført f.eks. tagvand eller overfladevand, således at vandlåsen er sikret.

Ved separatsystem føres vandet normalt til regnvandssystemet, men hvis der ikke er anden brugbar løsning, kan det dog føres til spildevandssystemet. Dette kræver kommunes godkendelse.

Afvanding af kældernedgange kan etableres på flere måder, f.eks.:

Ga i kældernedgang kan være uden vandlås og brønd modtager tagvand.

Brønd bør være min. 300 mm

Ga i kældernedgang kan være uden vandlås og brønd modtager overfladevand.

Brønd bør være min. 300 mm.

Føres spildevand til brønden, f.eks. for at skabe dobbelt vandlukke, skal der vandlås på ga i kældernedgang.

Brønd skal være min. 300 mm

Afløbet fra hel eller delvis overdækkede kældernedgange kan føres til omfangsdrænets filterelement. Ledningen fyldes med sten, så vandtilførslen bliver så langsom som mulig.

Kan evt. også føres til drænbrønd.

Føres afløbet i kældernedgangen til faskine, bør denne være separat.

Sandfang kan evt. udelades.

Brønd med rist kan placeres direkte i kældernedgang. Kan evt. være 200 mm. Tilføres spildevand skal brønd være min. 300 mm og placeres uden for nedgang.

Afløbet kan føres til aut. pumpebrønd for dræn. Sandfang kan evt. udelades. Afløbet, med vandlås, kan også føres til pumpebrønd for spildevand, men det kræver dispensation. Kan i tørre perioder give lugtgener.

Kældernedgangen kan etableres med en sump, f.eks. et lodret 300 bt rør med rist og støbt bund, bør normalt kunne indeholde 40 - 60 liter, alt efter kældernedgangens størrelse.

Afløbet føres direkte til ind- eller udvendig afløbsinstallation uden sandfang. Kan give forstoppelse og lugtgener i tørre perioder. Må kun udføres ved åbne nedgange. Er nok den dårligste løsning.

Tagvand bør normalt ikke føres til brønde anbragt i kældernedgange.

bottom of page