top of page

Offentlige toiletter

Ved afløb fra offentlige toiletter kan det være nødvendigt at vurdere, f.eks. af hensyn til risiko for tilstopning, hvor hårdt belastet (hærværk, misbrug og lign.) de enkelte toiletter er, og ud fra dette bl.a. vælge materialer, dimensioner, ledningsføring og placering af rensemulighed.

Særlig belastede toiletter er f.eks. ved:

 • motorveje
 • rastepladser
 • færgehavne
 • jernbanestationer
 • rutebilstationer
 • badestrande

Toiletter med direkte adgang fra det fri er ofte toiletter uden opsyn f.eks.:

 • tankstationer
 • sportsklubber
 • ældre erhverv
 • toiletbygninger i storbyer

Toiletter med opsyn kan f.eks. være:

 • kundetoiletter i stormagasiner og tankstationer
 • omklædningsrum i sportsklubber
 • byggemarkeder
 • butikcentre

Ledningsføringen kan være udført efter nedenstående retningslinjer, der bør opfattes som forsigtighedsregler:

Frostfrie rum:

 • almindelig klosetskål med vandlås ført til nedgangsbrønd/spulebrønd der er placeret så tæt på toilettet som muligt. Hvis toilettet kan renses direkte fra brønd, kan rør være min.110 mm, men hvis flere toiletter eller toiletgrupper eller hvis andre installationsgenstande (hv - ga - urinaler osv.) er ført til samme ledning, bør denne være 160 mm.

Flere kommuner tager ikke hensyn til disse ovenstående forsigtigshedsregler om offentlige toiletter.

bottom of page