top of page

Opstropning af ledninger under gulv

Hvor jordbunden ikke er bæredygtig, anvendes normalt opstropning.

Materialet til opstropning skal bestå af korrosionsbestandigt materiale. Syrefast rustfri stål


Galvaniseret stål er ikke tilstrækkeligt holdbart og vil med tiden korrodere og kan dermed knække.

Plastbånd er ikke egnet pga. elasticitet, og "patentbånd" bør jf. SBi-anvisning IKKE anvendes

Krav ved opstropning

* Tilstrækkelig kort afstand mellem opstropningerne til at sikre korrekt fald.

* Tilstrækkelig stropbredde ved plastrør, så rørerene ikke klammes sammen.

* God fastgørelse i bygningskonstruktionen.

* Korrosionsfast materiale.

* Ingen forskydninger i længde eller tværretning.

* Indstøbes bæringen i beton, må den ikke have forbindelse til armeringen 

* Dim 1,5 x 50 mm ( uden ingeniørberegning )

* Overgang fra fast undestøttet del til ophængt del skal udføres elastisk.


Ved plastledninger mindre end, eller lig med Ø 160 mm, er beregninger ikke nødvendig, hvis der anvendes bæringer og stropper af 1,5 x 50 mm syrefast rustfri stål som er samlet med bolte og møtrikker der også er af syrefast rustfri stål.

Rør af beton og glaseret ler bør ikke opstroppes !!!

Afstand mellem bæring og stropper ved plastrør placeres med højest 0,5 m afstnad, samt ved alle samlinger.


Ved rør af rustfrit stål eller støbejern, som har større stivhed, må afstanden højest være 2,0 m.

Ved opstropning af grenrør skal der opstroppes ved samtlige muffer.


Stropperne skal være helt stramme så der ikke sker udtrækninger i samlingerne.

Fodbøjning.

Ved opstropning skal fodbøjningen fastholdes korrekt, da rørerne her ellers kan trækkes fra hinanden.

Ved overgang mellem opstroppede og almindeligt lagte rør kan anvendes korte rørstykker med fleksible samlinger.


Alternative kan anvendes en godkendt gummiskydemuffe til samling af korte rørstykker. 

Ophæng i dæk  

Bæring boltet fast til f.eks. piloteringpæl eller væg

bottom of page