top of page

Krav til pumpebrønde for forskellige typer af spildevand, samt typer af spildevand, der må pumpes fra samme brønd

Der er ofte spørgsmål til pumpebrønde. 

Hvad må der pumpes? Hvad med dæksel? Hvor skal det pumpes hen? Skal der udluftning på?


Herunder er en lille anvisning til pumpning af sort spildevand, gråt spildevand og drænvand.

bottom of page