top of page

Pumpebrønde

Pumpebrønde anbringes normalt i det fri, men kan anbringes i bygning i et egnet rum (gerne med dør til det fri, taphane og afløb, lys, ventilation osv.). En pumpebrønd må kun tilføres de vandmængder, der ikke selv kan løbe, bl.a. af økonomiske årsager, men ikke mindst på baggrund af tanken om "pasningsfrie" anlæg (et pasningsfrit anlæg er altid at foretrække).

Pumpebrønde udføres med tætte støbejernsdæksler, evt. fastholdt, og skal være let tilgængelige for tilsyn, rensning, vedligeholdelse og evt. reparation.

Pumpeanlæg bør udføres med alarm, hvis et evt. pumpesvigt kan betyde oversvømmelse, produktionsstop eller anden uheldig følgevirkning.

Pumpebrønde bør indrettes med automatisk start og stop, og størrelsen af det vandindhold der er her imellem afhænger bl.a. af den tilførte vandmængde, pumpekapacitet, antal starter pr. døgn osv. (vejledning i DS 432: min. 10 – 15 minutters kontinuerlig tilførsel af qS,d)!!

Startkoten er normalt 10 - 20 cm under tilslutningskoten for tilløbet. Stopkoten er normalt ca. 20 cm over pumpens sugerør.

Pumpning af afløbsvand kan normalt deles op i følgende kategorier:

 • drænvand
 • spildevand uden wc og urinaler
 • spildevand med wc og urinaler (alt spildevand)

Pumpning af drænvand omfatter alle former for dræn, små regnvandsmængder, f.eks. kældernedgange og lyskasser og små ikke ildelugtende spildevandsmængder, f.eks. fyrrum og andre sjældent benyttede gulvafløb.

Ved separatsystem pumpes altid til regnvandssystemet, hvor pumpeledningen kan føres til:

 • nedløbsbrønd, min. 300 mm
 • nedgangsbrønd eller spulebrønd
 • åben ledning i pumpebrønd, min. 30 cm over opstemningskoten
 • indvendig afløbsinstallation, f.eks. en udluftningsledning.

Drænpumpebrønde skal ikke nødvendigvis udluftes, og kan udføres med flad bund. Hvis der evt. forekommer sand i afløbsvandet bør bunden udføres med skrå sider med fald mod pumpen.

Pumpning af spildevand uden wc og urinal omfatter også små regnvandsmængder, f.eks. kældernedgange og lyskasser. Dræn må ikke føres til pumpebrønden.

Ved separatsystem pumpes altid til spildevandssystemet, hvor pumpeledningen kan føres til:

 • nedløbsbrønd, min. 300 mm uden køkkentilløb
 • nedgangsbrønd eller spulebrønd
 • åben ledning i pumpebrønd, min. 30 cm over opstemningskoten
 • indvendig afløbsinstallation, f.eks. en udluftningsledning.

Brøndbunden udføres med skrå sider med fald mod pumpen. Hvis der kun tilføres ikke-ildelugtende spildevand kan udluftningen udelades.

Pumpning af spildevand med wc og urinal omfatter også små regnvandsmængder, f.eks. kældernedgange og lyskasser. Dræn må ikke føres til pumpebrønd.

Ved separatsystem pumpes altid til spildevandssystemet, hvor pumpeledningen kan føres til:

 • nedgangsbrønd eller spulebrønd
 • åben ledning i pumpebrønd, min. 30 cm over opstemningskoten
 • indvendig afløbsinstallation, f.eks. en udluftningsledning.

Spildevandspumpebrønde skal udluftes, helst umiddelbart lige under dækslet og brønde, der pumper fækalieholdigt spildevand, skal desuden have min. 1 tilløb ført til det fri.

Brøndbunden udføres med skrå sider med fald mod pumpe, således at alle evt. urenheder bortpumpes.

bottom of page