top of page

Sokkelaffugter 

(sokkelrende)


Sokkelrende er en lineær rende til sikring mod opfugtning af bygningers sokler.

De anvendes på steder hvor der jf. BR18 skal etableres niveaufri adgang til bygninger.

Sokkelaffugtere der tilføres regnvand fra facader på bygninger med kældre eller bygninger i flere etager skal udføres med tæt bund og afløb.

Sokkelaffugtere der modtager regnvand fra facader på bygninger uden kældre og kun én etage kan udføres uden afløb.

Afløb fra sokkelaffugter føres til:

* nedsivning på grunden, fx faskine

* regnvandsystemet, fx en sandfangsbrønd

Eventuel nedsivning udføres i en afstand og på en måde, så der ikke er risiko for skader på bygninger, bygningsdele eller forårsage andre ulemper.


Sokkelaffugtere der tilføres regnvand fra andet end facader skal opfylde funktionskravene for afløbsrender og være CE mærket efter EN 1433


Herunder eksempler på sokkelrender

bottom of page