top of page

Stendræn

Det kapillarbrydende lag under dybe kældergulve kaldes ofte for et stendræn. Stendræn anvendes under gulve tæt på grundvandsspejlet eller i områder, hvor der findes vandårer.

Et stendræn er et sammenhængende 150 - 200 mm tykt stenlag under er guld udført i forholdsvis groft materiale, fx singles eller skærver.

I underkanten af stendrænet kan placeres et antal drænstrenge (se herunder), der som regel forbindes med omfangsdrænet.

Stendrænet sikre konstruktionen mod indsivende grundvand og opstigende fugt. Stendrænet har en meget vigtig funktion som kapillarbrydende lag. Det er derfor vigtigt, at stenmaterialet ikke indeholder ler eller silt, men udelukkende består af renvaskede materialer med kornstørrelse bestemt på samme måde som angivet for ledningsdrænets filter. Et stendræn er ikke særligt udsat for tilslamning, og der kan derfor vælges ret grove materialer.

Herunder vises to forskellige måder at udfører stendræn på.

Stendrænet afvandes til omfangsdrænet.

Stendrænet afvandes separat

bottom of page