top of page

Dimensionering af regnvand

Den dimensionsgivende regnvandsmængde skal altid beregnes som:

A er det regnmodtagende areal

φ (græsk bogstav - udtales fi) er afløbskoefficient og

i er den dimensionsgivende regnintensitet

Opgave

På en 1,8 ha stor grund skal bygges og anlægges følgende:

a. 7 ens bolighuse på hver 130 m2

b. 8 ens klyngehuse på hver 380 m2

c. 1 fælleshus på 25 x 9 m, med 0,6 m taghæng på hver langside

d. 22 carporte på hver 18 m2, der afvandes til en nærliggende sø

e. Grusbelagte veje på i alt 1500 m2

f. 2 Garagebygninger på hver 8 x 23 m

h. 400 grusstier i 2 meters bredde

Af det resterende areal udlægges 40 % til parkareal der afvandes og regnes at have en afløbskoefficient på 0,1.

Resten af arealet har en afløbskoefficient på 0.

Arealet skal afvandes gennem én stikledning og i = 130 l/s/ha.

Idet mellemregninger skal anføres, ønskes beregnet:

1. det reducerede areal

2. den gennemsnitlige afløbskoefficient

3. den maksimale regnvandsstrøm

1. Det reducerede areal

Det reducerede areal findes ved at gange arealet med afløbskoefficienten, altså A x φ (benævnes også som reduceret fladeareal, Fr ).

For løse denne type opgave er det vigtigt at være omhyggelig, få alle mellemregninger med og huske alle poster. Det kunne f.eks. gøres ved at lave nedenstående skema, anvendelse sker på eget ansvar.

bottom of page